Oppositiopuolueet, lukuun ottamatta Liike Nyt, ovat julkaisseet vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2022. Tähän poliittiseen manööveriin kuuluu se, että muuta puoluekirjaa edustavat käyvät haukkumassa ne. Se ei yleensä ole edes erityisen hankalaa, sillä vaihtoehtobudjetit sisältävät usein lapsuksia tai tahallista liioittelua. Omat toimet koetaan tuottavampina mitä ne ovat ja välillä leikataan jostain enemmän mitä siellä edes on leikattavaa. Vaihtoehtobudjetithan ovat ennemmin unelmia tai ainakin vaaliohjelmiin verrattavia arvojen esittelyjä, kuin varteenotettavia budjetteja. Mutta unelmia tarvitaan myös politiikassa.

Kävin läpi kaikki vaihtoehtobudjetit. Lyttäämisen sijaan kerron mikä niissä jokaisessa sai minut iloiseksi. Usein näissä saattaa olla paljon hyvää, koska kaikki puolueet puhuvat lähestulkoon samoista asioista. Toimintatavat vain saattavat erota toisistaan.

Kokoomus:

Kokoomukselta selkeänä ilostuttajana nousi koulutukseen panostaminen. Aiemmin hieman enemmän siellä leikkaavalla puolella olleina nyt lähes 1,3 miljardin panostukset ovat Kokoomuksella liike parempaan. Panostukset eivät kovin tasaisesti jakaudu, kun korkeakouluja pääomitetaan miljardilla, mutta plussa on aina plussaa. Toisena nostona koulutuksesta on työrauhan mahdollistaminen perusopetuksen opettajille. Tämä on tärkeää ja se pitää myös olla varhaiskasvatuksen puolella. Päiväkodeissa tuo ”hankeralli” elää yhtä vahvana.

Ekstrapeukku liikuntapalveluiden kytkemiseksi hoitoketjun osaksi.

Kristillisdemokraatit:

Työnteon kannustavuutta KD lisäisi ottamalla käyttöön niin sanotun minitöiden mallin, jossa lyhytaikaisia työsuhteita voisi ottaa vastaan ilman pelkoa tukien menetyksestä. Mallissa työttömyysturvan suojaosaa nostettaisiin 500 euroon kuukaudessa. Uskon, että tällä saattaisi olla positiivinen vaikutus aloille, jotka ovat työpaikanvaihtajina menettäneet työvoimaa. Muistaakseni Saksassa on vastaavanlainen malli käytössä.

Ekstrapeukku terveysverolle

Perussuomalaiset:

Maatalouslomituksen tukeminen. Tätä olemme nostaneet myös SDP:n maa- ja metsätaloustyöryhmässä. Maatalousyrittäjien pitää pystyä pitämään lomia, jotta jaksavat työssään. Se on selvä. Ongelma on, että osaavista lomittajista on pulaa. Todella usein maatilojen eläinsuojelurikoksissa taustalla on työuupumusta ja masennusta.

Littipeukku kriisinhallinnan henkilöstön jälkihoidolle. Todella pieni yksityiskohta, mutta silti.

Tässä näitä hyviä puolia. Jos haluat lukea mikä näissä vaihtoehtobudjeteissa on päin seiniä, niin löydät hyviä kirjoituksia internetin syövereistä.