Valtakunnallisten hankkeiden ja kaupunkien kokeilujen ansiosta osassa kouluja on kouluvalmentajia. Kouluvalmentajien työnä on olla turvallisia aikuisia, joita on helppo lähestyä ongelmien kanssa. Samalla he luovat yhteisöllisyyttä kouluissa. Työllään he ovat vähentäneet poissaoloja kouluissa ja helpottaneet muun henkilöstön työtaakkaa.

Kouluvalmentajat on koettu erittäin tarpeellisiksi ja tämän vuoksi heidät pitää saada osaksi jatkuvaa toimintaa. Kouluvalmentajien rahoitus on ollut riippuvainen valtion erityisavustuksista tai koulujen resursseista. Tähän asti kouluvalmentajat ovat joutuneet jännittämään työnsä jatkumista aina kuluvan hankkeen loppuun tai koulujen vuosittaisen kukkaron koon selviämiseen. On siis iso riski, että pätevät kouluvalmentajat hakeutuvat pitkäaikaisempiin töihin lyhyiden pätkien sijaan. Samalla katkeaa yhteys oppilaisiin ja uudella kouluvalmentajalla menee taas aikaa luottamuksen luomiseksi oppilaisiin.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 28.11.2022 Kouluvalmentajien työ pysyväksi – Mielipide | HS.fi