Kevään viimeisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksen listalla oli vain kaksi, edelliseltä kerralta pöydättyä, asiaa. Molemmat liittyivät leikkipuistotoiminnan lakkauttamiseen.

Lautakunta päätti lakkauttaa Vallilan ja Kaunokin (Malminkartano) leikkipuistotoiminnan. Molemmissa oli aamupäivisin kaksi tuntia ohjattua toimintaa. Vallilan tiloissa jatkaa Sahramin perhetalotoiminta ja työväenopiston Kotiva-opetus ja kerhotoimintaa. Kaunokissa osa leikkipaikkaa siirtyy päiväkodin käyttöön.

Lautakunta korosti, että molemmat leikkipaikat pitää pitää hyvässä kunnossa, vaikka ohjatun toiminnan määrä vähenee.

Mutta yleisesti mikä on ajanut leikkipuisto toimintojen lakkauttamiseen ja mikä on ohjatun leikkipuistotoiminnan tilanne tällä hetkellä? Leikkipuistotoiminta on helsinkiläinen ylpeyden aihe ja moneen kuntaan verrattaessa poikkeus.

Suurin syy leikkipuistotoiminnan hankaluuksiin on sama kuin varhaiskasvatuksessa. Työvoimapula ja ennen kaikkea varhaiskasvatuksen työvoimapula. Varhaiskasvatuksen työvoimapulaa on paikattu Helsingissä leikkipuistotyöntekijöillä. Näin ollen on jouduttu sulkemaan toimintaa tai siihen on kolmannelta sektorilta haettu jatkajia. Tämä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan takaamiseksi.

Leikkipuistotyöntekijät ovat siirtojen ja toiminnan lakkautusten vuoksi olleet löysässä hirressä jo pidempään. Venymistä ja epätietoisuutta siitä missä sitä ensi kuussa töitä tekeekään, on kuulunut toista vuotta heidän arkeensa. Heidän panostaan ei ole kunnolla huomioitu. Uskallan sanoa lautakunnan puolesta, että suuri kiitos venymisestä. Tiedän, että kiitoksella ei elä, mutta otamme tosissamme tämän tilanteen.

Sitten siitä tilanteesta. Kesäkuussa auki on 34 puistoa ja heinä-elokuussa 24. Jokaisessa näistä on kesäruokailu. Auki olevat leikkipuistot ovat valikoituneet muun muassa käyttäjämäärien, sijainnin ja remonttitarpeen mukaan.

Ensi syksystä leikkipuistot ovat avoinna normaaliin tapaan ja jatkavat avointa varhaiskasvatusta sekä avointa perheiden toimintaa. Leikkipuistoilla on pitkä perinteet Kotiva -toiminnasta maahanmuuttaja huoltajilla ja toimintaa tullaan laajentamaan laajemmalle leikkipuistoverkossa. Myös MLL uusi perhetalo vastaa erityisesti lapsiperheiden ja maahanmuuttajaperheiden kohtaamispaikka palveluista.

Kaikissa avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa painotetaan vauva- ja pikkulapsiperhetoimintaa ja osassa on myös kerhotoimintaa. Kerhotoimintaa arvioidaan yhdessä päiväkotien kanssa vuosittain alueellisesti. Kerhotoiminnan käyttö on ollut laskussa.

Kotiva-kerhotoimintaa järjestetään työväenopiston kanssa. Työväenopisto järjestää maahanmuuttajataustaisille suomen kielen opetusta ja leikkipuistot lapsille kerhotoimintaa. Kotiva-kerhotoiminta on laajenemassa jo vuodesta 2024 lähtien, koska kotoutumislaki uudistuu.

Leikkipuistotyöntekijöiden siirrot päiväkoteihin ja tilalle tulleiden ulkopuolisten palvelutuottajien järjestämä iltapäivätoiminta on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Palveluntuottajia oli 12 kappaletta.

Leikkipuistotyöntekijöiden siirrosta aiheutuneita laadullisia ja taloudellisia vaikutuksia ei ole kerätty, mutta lupasivat kerätä, kun näistä kyselin. Se tiedetään, että jonkin verran on irtisanoutumisia tapahtunut. Rekrytoinnit leikkipuistotoimintaan ovat käynnissä. Yksittäisiä tekijöitä puuttuu eri alueilla ja heidän rekrytointejaan jatketaan vielä koko kesän ajan. Erityisen huono tilanne on Itä-Helsingissä, jossa useampi työntekijä puuttuu. Rekrytointeja jatketaan ja tehostetaan erityisesti tällä alueelle.

Tulevaisuus leikkipuistotyöntekijöiden osalta on edelleen epävarma, sillä heidän tilanteensa riippuu paljon varhaiskasvatuksen kokonaistilanteesta. Siksi nyt on jouduttu lakkauttamaan toimintaa, kun ei ole ollut tarpeeksi työntekijöitä.

Tässä tiedossa olevia hankkeita ja mahdollisia muutoksia.

Jalopeuran ja Haruspuiston tilanteet vaikuttavat huonolta ja itse leikkipaikat ovat myös huonossa kunnossa.

Puuskakulma on rekrytointivaikeuksien vuoksi suljettuna ja toivottavasti päästään avaamaan.

Leikkipuisto Soihtu siirtyy päiväkodille.

Mellunmäki, uusi korvaava hanke 2023

Rusettipuisto Itäkeskuksessa, uusi hanke 2025/26

Rusthollari Puotilassa, peruskorjaus 2023

Jätkäsaari, uusi hanke 2025

Seppä, uusi korvaava hanke Punavuoressa 2023

Lehdokki, peruskorjaus Pasilassa 2023

Kimmo, peruskorjaus Käpylässä 2023

Torpparinmäki, uusi korvaava hanke 12/2024

Nurkka, peruskorjaus Puistolassa 2026

Tapuli, uusi korvaava hanke 2024

Filpus, peruskorjaus Malmilla 2023

Kruunuvuorenranta, uusi hanke 2026

Oikein hyvää juhannusta kaikille! 🤸‍♀️🧢🌞