Sähköposti kilkkaa ja lehdet kirjoittelevat, on seuraavan helsinkiläisiä puhuttelevan koulutuspoliittisen aiheen vuoro.

Alkuun tarkennus mistä on kyse. Kyse ei ole painotetun opetuksen lopettamisesta vaan painotettuun opetukseen muodostettavien luokkien lopettamisesta. Tämä tarkoittaisi, että painotetun opetuksen oppilaat olisivat jatkossa yleisopetuksen luokissa.

Aina kun kaksi hyvää ja tärkeää asiaa laitetaan vastakkain, syntyy päätöksenteon hankaluus. Tässä on yksinkertaistettuna vastakkain segregaation ehkäisy ja kehittävä oppimisilmapiiri.

Painotettu opetus on luokkamuotoisena lisännyt segregaatioita alueiden välillä. Syynä on hakeutuminen painotuksen mukaan sosioekonomisesti paremmille alueille ja parempi maineisiin kouluihin. Mutta myös koulujen sisällä nämä luokat eriytyvät yleisopetuksen luokista ja syntyy kahden kerroksen väkeä. Painotetun opetuksen luokissa oppilaiden tuki kotoa ja perheiden sosioekonominen asema on tietyillä alueilla selvästi parempi. Luokista luopuminen tulisi vaikuttamaan parantavasti heikommassa asemassa olevien oppilaiden pärjäämiseen koulussa ja tulevaisuuden näkymiin peruskoulun jälkeen. Samalla erilaisista lähtökohdista olevat oppilaat olisivat enemmän tekemisissä toistensa kanssa. Eli todella hyvä asia.

Sitten vastakkaiseen todella hyvään asiaan. Painotetussa luokassa oleminen auttaa oppilasta kehittämään taitojaan paremmaksi. Motivoi oppimista ja luo mukavan oppimisympäristön yhdessä samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Nämä ovat myös osalle oppilaista turvasatamia kiusaamisesta. Tärkeitä asioita.

Tutkimukset ja kokemukset antavat apua päätöksentekoon, mutta valitettavasti ne eivät anna suoraa vastausta. Siksi voimme vain spekuloida seuraamuksilla.

Selvin seuraamus on työmäärän kasvaminen lukujärjestyksien laatimisessa ja muissa järjestelyissä. Toinen oletettava vaikutus on koulushoppailun lisääntyminen. On hyvä muistaa myös yksityiskoulujen suuri määrä Helsingissä. Heitähän tämä päätös ei koskisi.

Kolmas vaikutus saattaa olla opettajien pysyvyyteen heikoimmassa tilanteessa olevissa kouluissa. On selvää, että painotetun opetuksen luokkia on mukava opettaa. Kyselytutkimuksessa houkuttelevampana työnantajana painotetun opetuksen kouluja piti 37 % opettajista.

Entä muut vaihtoehdot? Painotetun opetuksen lisäämistä ja sen saatavuuden parantamista vähemmän tukea kotoa saaville lapsille? Oppilaaksiottoalueiden muutoksia tai koulushoppailun mahdollisuuksien vähentämistä? Suurempi rahallinen panostus eriytymisen pysäyttämiseksi tietyille kouluille.

Mitä mieltä sinä olet? Kumpi hyvistä asioista on sinulle tärkeämpi? Vai kenties jokin kolmas?

Ps. Tästä käydään pitkä poliittinen keskustelu ja hätiköityjä nopeita päätöksiä viikon varoajalla ei tulla tekemään. Jos tämä esitys tulee, se menee ensin jaoston päätettäväksi. Meillä lautakunnassa on sen jälkeen mahdollisuus käyttää otto-oikeutta asiaan.