Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä kokosi tietoa kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista sekä laati ehdotukset tarvittaviksi politiikkalinjauksiksi.

Tämä selvitys on erinomainen avaus. Eikä vain avaus vaan toivon mukaan tuleva toimintatapa. Liikunnan ennaltaehkäisevä vaikutus moneen sektoriin on jatkuvasti unohdettu. Ilman liikunnan ja myös kulttuurin tuomista poikkileikkaavasti jokaisen ministeriön alle sekä luomalla tavoitteet toimille, ei ennaltaehkäisy koskaan tule säästämään niitä miljardeja euroja, joita Suomi joka vuosi menettää.

Mutta mitä kaikkea muuta selvitys ehdottaisi?

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin hoito- ja hoivapalveluihin tulee sisällyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluja.

Lääkärin tulee voida määrätä liikunta- ja kulttuuriresepti samalla tavalla kuin esimerkiksi fysikaalista hoitoa. Sisältää moniammatillisen aktivointituen ja neuvonnan.

Yleisradion kattavassa urheilutarjonnassa tulee painotusta siirtää kansalaisten aktiivista liikuntaa edistävään sisältöön. Sen sijaan nykyiseen passiiviseen tekemiseen perustuvia ohjelmia tulee vähentää. Mitä ikinä ne sitten ovatkaan.

Kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin osallistumista tukeva sovellusalusta. Edullisesti tyhjille paikoille toiminto. Tämän yhdistäminen kansalliseksi hyvinvointikortiksi.

Ennaltaehkäisevän toimintakykyä ylläpitävän toiminnan painotusta vahvistettava työmarkkinoilla. Eli työmarkkinajärjestöjen tulee yhteistyössä lisätä ennaltaehkäisevän toiminnan painotusta esimerkiksi työterveyshuollossa, työnantajien kulttuuri- ja liikuntatuessa sekä osana työeläkejärjestelmän uudistamista.

Suuntaus on tässä selvityksessä oikeanlainen ja antaa avaimet käteen muutokselle. Nyt haetaan ratkaisuja ei pelkkää laastaria.

Lue selvitys tästä.